Одредбе и услови за коришћење Loveorthodox.org

Статус 09.03.2017

Следеће одредбе и услови регулишу уговорни однос између LOVEORTHODOX (уговорни партнер је  RSMK International, Stiftgasse 15/28, 1070, Беч, Аустрија) и својих клијената.

Особама млађим од 18 година старости, није дозвољено коришћење ове услуге. Употреба LOVEORTHODOX  услуга у комерцијалне сврхе такође није дозвољена.

Одредбе и услови наведени у општим одредбама и условима односе се на све сфере  у којима LOVEORTHODOX  послује. LOVEORTHODOX услуге и понуде учесницима, су изричито засноване на општим одредбама и условима. 

LOVEORTHODOX жели да нагласи, да активности, догађаје и путовања које су рекламиране од стране спољњих добављача и организатора не врши LOVEORTHODOX.  

Ови рекламни догађаји се изводе у складу са општим одредбама и условима одговарајућих организатора, и сваки учесник мора их посматрати одвојено.

Стога, LOVEORTHODOX искључује све обавезе према спољњим рекламама, рекламираним догађајима и путовањима.


1. Предмет уговора
1.1 . LOVEORTHODOX пружа својим купцима онлајн услуге, платформу за комуникацију искључиво намењену Православним Хришћанима, која омогућава узајамно разумевање Православне Вере. Услуге се наплаћују.
1.2 Комуникација се обавља преко интернета, преко LOVEORTHODOX сервера, који нуди функцију претраживања, онлајн поштанско сандуче и могућност онлајн разговора, дискусија. 
2.  Сагласност о учешћу / Приступ
2.1 Приступ LOVEORTHODOX порталу захтева да се региструјете. Да би то урадио, учесник мора да постави своју слику и искрено, потпуно тачно испуни упитник за пријаву.
2.2 Предуслов за учешће на LOVEORTHODOX је закључак уговора на основу општих одредби и услова.
2.3 Попуњавањем пријаве за учешће на платформи LOVEORTHODOX,  аутоматски се везујете за прихватање општих одредби и услова пословања. Активирање налога доводи до уговора између учесника и LOVEORTHODOX.
2.4 Купац ће бити обавештен о садржају наплативих услуга, цени и условима плаћања пре закључења уговора. Притиском на опцију „купити“, купац потвђује да жели да закључи уговор за услуге које је изабрао.  
2.5 Све особе које су чланови Православне Цркве могу бити учесници. Учествовање је ограничено за особе старије од 18 година старости. Попуњавањем и подношењем обрасца (искључиво онлајн) учесник подноси понуду о закључивању уговора о учешћу. Једино објављивањем жељених података од стране учесника на интернет страницама LOVEORTHODOX и дозволом целокупног обима услуга, LOVEORTHODOX проглашава прихватање, а тиме и закључивање уговора о учешћу.
2.6 Да би се могло успоставити валидно чланство, лични подаци морају бити потпуно истинити , прекршај овог члана може водити до искључења са LOVEORTHODOX платформе и блокирања налога.
2.7 Потпун обим услуга, биће дозвољен на основу рачуна о уплати учесника за одређен временски период за који је уплаћен.  До тада уговор о учестовању не може бити закључен и LOVEORTHODOX се ослобађа свих обавеза за деловање. 
2.8 Уговор о учествовању, који је платежан, се аутоматски продужава на основу утврђених уговорних одредби, уколико учесник не прекине свој уговор о учешћу на време, две недеље пре истека рока. Учесник ће бити обавештен о трајању уговора, датуму и трајању обнављања, уколико уговор о престанку није закључен по први пут. LOVEORTHODOX ће обавестити учесника путем електронске поште о аутоматском обнављању уговора, што ће спречити могућу грешку учесника да не раскине уговор у догледном временском периоду.
2.9 Раскид уговора пре истека уговором одређеног датума  није могућ.  Под условом да се утврди да није било кршења одредби о општим одредбама и условима пословања. У овом случају, LOVEORTHODOX задржава право да превремено прекине уговор. Чланарина неће бити надоканђена, уколико се чланство раније прекине.     
3. Плаћање и цене
3.1. Чланарина  се увек наплаћује унапред за одређени временски период утврђен уговором. Прихватање плаћања путем  кредитне картице или другим понуђеним средствима плаћања се увек врши само ради остварења сврхе.
3.2. Трошкове повраћаја у процесу наплате сноси искључиво учесник. Исто се односи и на трошкове проистекле због одбијања плаћања од стране предузећа које је издало  кредитне картице или од стране других достављача плаћања (нпр. PayPal).
3.3. Учесник има право да откаже плаћање само ако је противпотраживање неоспорно или правно основано.
4.  Одговорност учесника и одредбе
4.1 Учесник је искључиво одговоран за садржај своје регистрације, стога и за информације које доставља о себи. Учесник потврђује да су достављени подаци истинити и описују њега лично. Лажне намере могу довести до грађанског правног поступка. Стога, LOVEORTHODOX задржава сва права, али није у обавези да проверава исправност свих појединости учесника.
4.2 Увреде, сексуално експлицитан садржај, насиље, претње, дискриминација, увредљиве изјаве, или представе на основу расе, пола, наципоналности, инвалидитета, година старости или друге врсте увреда, нису дозвољене. Ово се такође односи и на линкове постављене од стране учесника, који се односе на интернет странице са релевантним садржајем.   Такво нарушавање може довести до брисања учесниковог налога, у случају тога, учесник нема право на повраћај чланарине.
4.3 LOVEORTHODOX  портал је у функцији 24 часа дневно, седам дана у недељи, са просечном доступношћу од 95% до 99% годишње. Изузеци у оквиру оперативног капацитета су прекиди у раду због одржавања и ажурирања софтвера, као и периоди када портал није доступан на интернету због техничких разлога и других потешкоћа које нису у сфери утицаја LOVEORTHODOX портала (нпр. виша сила, грешка трећег лица, итд.). Понуда LOVEORTHODOX портала је у потпуности у употреби уколико учесник користи последње (претраживач) технологије и уколико им дозволи уппотребу на његовом терминалу (на пример: активацију Java script, cookies, pop-ups). Када се користе старе или не тако учестале компјутерске технологије, може доћи до рестрикције у употреби услуга које доставља LOVEORTHODOX.
4.4 Учесник овим потврђује да користи услуге LOVEORTHODOX  једино у своје личне сврхе, да не поставља професионалне пројекте и да не користи податке поверене од треће особе у пословне и рекламне сврхе. Забрањена је употреба учитавања података од других претплатника (на пример: преко софтвер програма или копирање) ван портала LOVEORTHODOX. Употреба посебних софтвер програма који се користе за анализу веб сајтова, сакупљање адреса електронске поште и других информација (нпр. ботова или веб индексера/претраживача веб локација) није дозвољена.
4.5 Учесник се обавезује да се према свим и-мејл адресама и другим порукама односи строго поверљиво и да их не прослеђује трећем лицу без дозволе власника ауторских права. Ово се такође односи на имена, бројеве телефона и факсова, боравишне адресе, и-мејл адресе и/ или веб адресе или друге личне податке осталих учесника. 
4.6 Учесник је такође дужан да се уздржи од следећих деловања:

- отпремања оштећених фајлова, софтвер вируса или ауторских програма

-  слања порука другим учесницима у сврху рекламирања производа или услуга, као и слања такозваних ланчаних порука

4.7 Непридржавање листе наведих услова и правила понашања подлеже директним прекидом уговора са учесником, као и грађанским и кривичним казнама за учесника. Прекид уговора или блокирање приступа, на основу наведених услова искључује било какав повраћај претходних новчаних наплата.

5.  Одговорност LOVEORTHODOX-а
5.1 LOVEORTHODOX не преузима никакву одговорност за нетачне инфорације приликом регистровања и /или попуњавања учесничких упитника.  То значи да LOVEORTHODOX не може преузети никакву одговорност за исправност информација које се налазе на  попуњеним упитницима. 
5.2 LOVEORTHODOX се једино обавезује да обезбеди интернет услуге, које подразумевају упознавање особа или медијацију контаката, али не и успех. Стога LOVEORTHODOX не може бити одговоран уколико се не оствари контакт у току трајања уговорног односа.
5.3 LOVEORTHODOX такође не преузима никакву одговорност за могућу злоупотребу података и информација. Ово је у оквиру могућности да учесник  LOVEORTHODOX портала упркос изричитим забранама користи ово у илегалне и незаконите сврхе. За такву недозвољену или незакониту употребу било која одговорност од стране LOVEORTHODOX-а је искључена. LOVEORTHODOX такође није одговоран за чињеницу злоуотребе података и информација прослеђених трећем лицу од стране учесника.
5.4 LOVEORTHODOX не може да гарантује неограничену и непрекидну доступност сервиса на платформи или сервису. Стога, LOVEORTHODOX  не подлеже одговорности за могуће сметње у квалитету приступа порталу због више силе или због догађаја који нису у сфери одговорности LOVEORTHODOX-а. Поред тога LOVEORTHODOX не преузима никакву одговорност за недозвољено познавање личних података од стране трећег лица (нпр. за недозвољен приступ хакерима у базу података). 
6. Комуникацијске могућности

Комуникација LOVEORTHODOX-а са учесницима обавља се преко портала, након пријаве, или путем електронске поште. Комуникација учесника са  LOVEORTHODOX-ом обавља се путем електронске поште или поште.  
7. Ауторска права – Власништво

У правном односу према учеснику  LOVEORTHODOX има искључиво право на репродукцију, расподелу, обраду и на сва ауторска права, као и право на пренос и репродукцију LOVEORTHODOX веб сајта, као и индивидуалност садржаја који је у њему садржан.

8. Правна надлежнеост и важећи закон

Примењује се аустријски закон. Надлежни суд у Бечу.
9. Остало
9.1 Уколико је уговорна одредба неделотворна или опште одредбе и услови пословања  постану неделотворни или је уговор непотпун,  уговор неће бити угрожен у другим садржајима. Поред тога примењују се законске одредбе. 
9.2 Уговор је на немачком језику
9.3 Учесник има право да у било ком тренутку преузме бесплатан PDF фајл о важећим општим одредбама и условима пословања..
9.4 Када је уговор закључен, учесник би требало да преузме и сачува важећи уговор о учешћу, јер не бива аутоматски сачуван од стране LOVEORTHODOX-а.
9.5 LOVEORTHODOX не преузима одговорност и обавезе за догађаје који нису организовани од стране LOVEORTHODOX-а. Догађаји који су у добротворне сврхе, под условом да одговарају вредностима LOVEORTHODOX, се оглашавају бесплатно, са одговарајућим заједничким повезивањем. LOVEORTHODOX задржава право да оглашава догађаје који се наплаћују, на основу одговарајуће накнаде.

9.6 Фирма  RSMK International GmbH, Stiftgasse 15/28, 1070 Беч, Аустрија, (Vienna, Austria) је одговорна за садржај портала LOVEORTHODOX, коју заступа генерални директор. 

 

Love Orthodox користи колачиће (cookies) да би Вам пружио најбољу могућу услугу. Користећи нашу веб страницу, Ви се слажете са употребом колачића. Сазнајте више о колачићима овде.