Одредбе и услови за коришћење Loveorthodox.org

Статус 09.03.2017

Следеће одредбе и услови регулишу уговорни однос између LOVEORTHODOX (уговорни партнер је Удружење ПРАВОСЛАВНА ЉУБАВ, Илије Огњановића 4, 21000 Нови Сад) и својих чланова.

Особама млађим од 18 година старости, није дозвољено коришћење ове услуге. Употреба LOVEORTHODOX услуга у комерцијалне сврхе такође није дозвољена.

Одредбе и услови наведени у општим одредбама и условима односе се на све сфере у којима LOVEORTHODOX делује. LOVEORTHODOX понуде члановима-учесницима, су изричито засноване на општим одредбама и условима. 

LOVEORTHODOX жели да нагласи, да активности, догађаје и путовања које су рекламиране од стране спољњих добављача и организатора не врши LOVEORTHODOX.  

Ови рекламни догађаји се изводе у складу са општим одредбама и условима одговарајућих организатора, и сваки учесник мора их посматрати одвојено.

Стога, LOVEORTHODOX искључује све обавезе према спољњим рекламама, рекламираним догађајима и путовањима.


1. Предмет уговора о чланству

1.1 . LOVEORTHODOX пружа својим члановима онлајн понуде, платформу за комуникацију искључиво намењену православним хришћанима, која омогућава узајамно разумевање православне вере. Чланство се наплаћују.
1.2 Комуникација се обавља преко интернета, преко LOVEORTHODOX сервера, који нуди функцију претраживања, онлајн поштанско сандуче и могућност онлајн разговора, дискусија. 

2.  Сагласност о чланству / Приступ

2.1 Приступ LOVEORTHODOX порталу захтева да се региструјете. Да би то урадио, члан мора да постави своју слику и искрено, потпуно тачно испуни упитник за пријаву.
2.2 Предуслов за учешће на LOVEORTHODOX је закључак чланства на основу општих одредби и услова.
2.3 Попуњавањем пријаве за чланство на платформи LOVEORTHODOX,  аутоматски се везујете за прихватање општих одредби и услова пословања. Активирање налога доводи до уговора између учесника и LOVEORTHODOX.
2.4 Члан ће бити обавештен о садржају наплативог чланства, чланарини и условима плаћања пре закључења чланства. Притиском на опцију „купити“, члан потвђује да жели да закључи уговор за понуде које је изабрао.  
2.5 Све особе које су чланови Православне цркве могу бити чланови. Учествовање је ограничено за особе старије од 18 година старости. Попуњавањем и подношењем обрасца (искључиво онлајн) члан подноси понуду о закључивању уговора о чланству. Једино објављивањем жељених података од стране члана на интернет страницама LOVEORTHODOX и дозволом целокупног обима понуде, LOVEORTHODOX проглашава прихватање, а тиме и закључивање уговора о чланству.
2.6 Да би се могло успоставити валидно чланство, лични подаци морају бити потпуно истинити, прекршај овог члана може водити до искључења са LOVEORTHODOX платформе и блокирања налога.
2.7 Потпун обим понуде, биће дозвољен на основу потврде о уплати чланарине учесника за одређен временски период за који је уплаћен. До тада уговор о чланству не може бити закључен и LOVEORTHODOX се ослобађа свих обавеза за деловање. 
2.8 Уговор о чланству, које се плаћа, аутоматски се продужава на основу утврђених уговорних одредби, уколико члан не прекине свој уговор о чланству на време, две недеље пре истека рока. При првом закључењу чланства члан ће бити обавештен о трајању чланства, датуму и трајању обнављеног чланства, уколико се чланство не прекине у предвиђеном року. LOVEORTHODOX ће обавестити члана путем електронске поште о аутоматском обнављању уговора, што ће спречити могућу грешку члана да не раскине уговор у догледном временском периоду.
2.9 Раскид уговора пре истека чланства није могућ, под условом да се утврди да није било кршења одредби о општим одредбама и условима пословања. У овом случају, LOVEORTHODOX задржава право да превремено прекине чланство. Чланарина неће бити надоканђена, уколико се чланство раније прекине. 

3. Плаћање и чланарина

3.1. Чланарина  се увек наплаћује унапред за одређени временски период утврђен уговором о чланству. Прихватање плаћања путем кредитне картице или другим понуђеним средствима плаћања се увек врши само ради остварења сврхе.
3.2. Трошкове повраћаја у процесу наплате сноси искључиво члан. Исто се односи и на трошкове проистекле због одбијања плаћања од стране предузећа које је издало кредитне картице или од стране других достављача плаћања (нпр. PayPal).
3.3. Учесник има право да откаже плаћање само ако је противпотраживање неоспорно или правно основано.

4.  Одговорност члана и одредбе о коршћењу

4.1 Члан је искључиво одговоран за садржај своје регистрације, стога и за информације које доставља о себи. Члан потврђује да су достављени подаци истинити и описују њега лично. Лажне намере могу довести до грађанског правног поступка. Стога, LOVEORTHODOX задржава сва права, али није у обавези да проверава исправност свих појединости члана.
4.2 Увреде, сексуално експлицитан садржај, насиље, претње, дискриминација, увредљиве изјаве или представе на бази расе, пола, националности, инвалидитета, година старости или друге врсте увреда, нису дозвољене. Ово се такође односи и на линкове постављене од стране чланова, који се односе на интернет странице са релевантним садржајем. Такво нарушавање може довести до брисања учесниковог налога, у случају тога, члан нема право на повраћај чланарине.
4.3 LOVEORTHODOX  портал је у функцији 24 часа дневно, седам дана у недељи, са просечном доступношћу од 95% до 99% годишње. Изузеци у оквиру оперативног капацитета су прекиди у раду због одржавања и ажурирања софтвера, као и периоди када портал није доступан на интернету због техничких разлога и других потешкоћа које нису у сфери утицаја LOVEORTHODOX портала (нпр. виша сила, грешка трећег лица, итд.). Понуда LOVEORTHODOX портала је у потпуности у употреби уколико учесник користи последње (претраживач) технологије и уколико им дозволи уппотребу на његовом терминалу (на пример: активацију Java script, cookies, pop-ups). Када се користе старе или не тако учестале компјутерске технологије, може доћи до рестрикције у употреби услуга које доставља LOVEORTHODOX.
4.4 Члан овим потврђује да користи понуде LOVEORTHODOX једино у своје личне сврхе, да не поставља професионалне пројекте и да не користи податке поверене од треће особе у пословне и рекламне сврхе. Забрањена је употреба учитавања података од других чланова (на пример: преко софтвер програма или копирање) ван портала LOVEORTHODOX. Употреба посебних софтвер програма који се користе за анализу веб сајтова, сакупљање адреса електронске поште и других информација (нпр. ботова или веб индексера/претраживача веб локација) није дозвољена.
4.5 Члан се обавезује да се према свим и-мејл адресама и другим порукама односи строго поверљиво и да их не прослеђује трећем лицу без дозволе власника ауторских права. Ово се такође односи на имена, бројеве телефона и факсова, боравишне адресе, и-мејл адресе и/ или веб адресе или друге личне податке осталих чланова. 
4.6 Члан је такође дужан да се уздржи од следећих деловања:

- отпремања оштећених фајлова, софтвер вируса или ауторских програма

-  слања порука другим члановима у сврху рекламирања производа или услуга, као и слања такозваних ланчаних порука

4.7 Непридржавање листе наведих услова и правила понашања подлеже директним прекидом уговора са чланом, као и грађанским и кривичним казнама за члана. Прекид уговора о чланству или блокирање приступа, на основу наведених услова искључује било какав повраћај претходних новчаних наплата.

5.  Одговорност LOVEORTHODOX-а

5.1 LOVEORTHODOX не преузима никакву одговорност за нетачне инфорације приликом регистровања и /или попуњавања учесничких упитника.  То значи да LOVEORTHODOX не може преузети никакву одговорност за исправност информација које се налазе на попуњеним упитницима. 
5.2 LOVEORTHODOX се једино обавезује да обезбеди интернет понуде, које подразумевају упознавање особа или медијацију контаката, али не и успех. Стога LOVEORTHODOX не може бити одговоран уколико се не оствари контакт у току трајања уговорног односа.
5.3 LOVEORTHODOX такође не преузима никакву одговорност за могућу злоупотребу података и информација. Ово је у оквиру могућности да члан LOVEORTHODOX портала упркос изричитим забранама користи ово у илегалне и незаконите сврхе. За такву недозвољену или незакониту употребу било која одговорност од стране LOVEORTHODOX-а је искључена. LOVEORTHODOX такође није одговоран за чињеницу злоуотребе података и информација прослеђених трећем лицу од стране чланова.
5.4 LOVEORTHODOX не може да гарантује неограничену и непрекидну доступност сервиса на платформи или сервису. Стога, LOVEORTHODOX не подлеже одговорности за могуће сметње у квалитету приступа порталу због више силе или због догађаја који нису у сфери одговорности LOVEORTHODOX-а. Поред тога LOVEORTHODOX не преузима никакву одговорност за недозвољено познавање личних података од стране трећег лица (нпр. за недозвољен приступ хакерима у базу података). 

6. Комуникацијске могућности

Комуникација LOVEORTHODOX-а са члановима обавља се преко портала, након пријаве, или путем електронске поште. Комуникација чланова са LOVEORTHODOX-ом обавља се путем електронске поште или поште.  

7. Ауторска права – Власништво

У правном односу према члану LOVEORTHODOX има искључиво право на репродукцију, расподелу, обраду и на сва ауторска права, као и право на пренос и репродукцију LOVEORTHODOX веб сајта, као и индивидуалност садржаја који је у њему садржан.

8. Правна надлежнеост и важећи закон

Примењује се српски закон. Надлежни суд је у Новом Саду.

9. Остало

9.1 Уколико је уговорна одредба неделотворна или опште одредбе и услови пословања постану неделотворни или је уговор непотпун, уговор неће бити угрожен у другим садржајима. Поред тога примењују се законске одредбе. 
9.2 Уговор је на немачком језику.
9.3 Члан има право да у било ком тренутку преузме бесплатан PDF фајл о важећим општим одредбама и условима деловања..
9.4 Када је уговор о чланству закључен, члан би требало да преузме и сачува важећи уговор о чланству, јер не бива аутоматски сачуван од стране LOVEORTHODOX-а.
9.5 LOVEORTHODOX не преузима одговорност и обавезе за догађаје који нису организовани од стране LOVEORTHODOX-а. Догађаји који су у добротворне сврхе, под условом да одговарају вредностима LOVEORTHODOX, се оглашавају бесплатно, са одговарајућим заједничким повезивањем. LOVEORTHODOX задржава право да оглашава догађаје који се наплаћују, на основу одговарајуће накнаде.

9.6 Удружење ПРАВОСЛАВНА ЉУБАВ, Илије Огњановића 4, 21000 Нови Сад је одговоран за садржај портала LOVEORTHODOX, којег заступа председник управног одбора.